098 905 3905 - 0274 3800841/42
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TUẤN NAM
Là doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng cho các khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp trong các khu chế xuất khu công nghiệp VỀ LĨNH VỰC GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC
Máy Móc Thiết Bị
TIN TỨC
Khách Hàng đối tác